Aromaterapi med AromaSticks

Ingrid K är distributör för [AromaSticks]®  

Nedan kan du läsa en av deras informationsblad om hur eteriska oljor och varför aromaterapi fungerar. Detta är ett snabbt och enkelt sätt att ta till sig aromaterapi. Ingrid K blandar också egna inhalatorer. Du kan även få en egen doft. Fyll i hälsoformuläret på första sidan.

Eteriska oljor:

Eteriska oljor återfinns i cirka 300 olika växtfamiljer. Genom fotosyntesen i växternas plastider och cytoplasma kan de lagra oljor i särskilda förvaringsorgan såsom oljeceller, oljekörtlar och intercellulära sekretområden. Eteriska oljor kan extraheras från alla växtregioner.

Oljorna är fettfria, vattenlösliga och helt flyktiga med en koncentrerad och växtspecifik doft.

Varje olja består av många enskilda föreningar som ger doften och den eteriska oljan en unik karaktär. De olika ämnena balanserar doften och gör den harmonisk. Oljorna skiljer sig helt från växtlipider.

Följande egenskaper är gemensamma för alla eteriska oljor:

Biologiska kriterier:
– finns i specifika områden av växten
– bildas i växtens plastider eller cytoplasma
– sekretbaserade
– aromatiska

Kemiska kriterier:
– monoterpena, seskviterpena
– fenylpropanderiverade
– naturliga, svavelfria

Fysiska kriterier:
– temperaturbetingat flyktiga
– icke polära (lipofila) till semipolära, kovalenta bindningar beroende på den kemiska strukturen (t.ex. utseende för OH-grupper) i de enskilda bindningarna

Eteriska oljor har många välgörande egenskaper som kan bidra till människans välbefinnande. Den farmakologiska effekten av eteriska oljor och deras aromer, betingas av växelverkan mellan olika föreningar, vilket kan ändra de farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaperna för eteriska oljor. Det är därför möjligt att utöka och förbättra oljornas effektivitet genom att kombinera flera olika oljor.
Luktsinnet

Luktsinnet är det äldsta av våra sinnen och har utvecklats för att vi snabbt ska kunna upptäcka och reagera på stimuli i vår omgivning för att överleva; t.ex. genom att signalera fara eller ingjuta lugn och ro. Luktsinnet är vårt kemiska sinne. Lukten vi känner utgörs av molekyler, men vårt sätt att uppfatta lukt är ett biologiskt fenomen och inte en inneboende egenskap hos molekylen.

 

Doftmolekyler kommer in i kroppen med varje andetag och reagerar med luktreceptorerna som sitter på luktcellernas cilier inuti näsan. Människan har omkring 350 till 400 olika luktreceptorer och kan uppfatta hundratusentals dofter, enligt somliga upp till en biljon olika dofter.

Den plats i näsan där vi förnimmer lukt är en liten sidokammare till näshålan som kallas doftfåran. Luktcellerna är placerade på luktepitelet, en slemhinna i näsan, på en yta mindre än en kvadratcentimeter. I den fuktiga hinna som omger luktnervcellerna löses doften upp och skickar signaler till hjärnan.

Människokroppen innehåller cirka tio miljoner luktceller som förnyas löpande var 60:e dag. Luktcellerna är nervceller som inhämtar information om kroppens omgivning och skickar den vidare till hjärnan. Luktcellerna omvandlar de kemiska doftsignalerna till elektroniska impulser som hjärnan kan uppfatta.

Dofter har många olika beståndsdelar. Doften av en ros består till exempel av över 500 olika delar. För att hjärnan ska kunna hantera så komplexa dofter måste de många luktcellerna samarbeta.

Arommolekyler tycks inte bara interagera med kroppen via luktsinnet utan tros även kunna påverka det centrala nervsystemet på annan väg, exempelvis via det vaskulära eller trigeminala systemet.

Under ett enda andetag händer allt nedan på bara några sekunder.

 1. Doftmolekyler når under andetaget luktreceptorerna som består av 30 miljoner luktceller. På cellernas membran sitter en av 350 till 400 olika receptortyper.
 2. Molekyler som inte binder till luktreceptorceller absorberas av nässlemhinnan varifrån de enligt forskningsrön tar andra vägar än luktbanan till delar av det centrala nervsystemet som t.ex. hjärnan och ryggraden och där framkallar en effekt. [1]
 3. Doftmolekylerna binder till en receptor, som skickar en signal till glomerulus i luktknölen som innehåller de synapser som kopplar nödvändiga olfaktoriska (lukt-) processer till hjärnan.
  I varje glomerulus finns uppemot 10 000 celler av samma typ, vilka samverkar för att bearbeta och stärka signalen/impulsen.
 4. Luktknölen skickar därefter signalen till luktbarken där impulsen analyseras. Cellerna aktiveras först när de får signaler från två eller fler glomeruli samtidigt. På så sätt kan de känna igen produkter av stimuli från receptorerna.
 5. Doftstimuli skickas till prefrontala cortex i hjärnan och bildar med hjälp av de andra sinnena smak, känsel, hörsel och syn en komplett förnimmelse eller känsla.
 6. Det limbiska systemet, mer specifikt hippocampus, hypotalamus och amygdala, får också information av dofterna.
  – Amygdala kopplar ihop doften med känslor och skänker den därigenom mening.
  – Hypotalamus styr hormonsystemet. Feromoner antas därefter utsöndras med effekter i hela nervsystemet. Det är här som dofter kan utöva en fysiologisk påverkan på kroppen.

 

Eftersom luktsystemet och andra vägar som är kopplade till näsan kringgår barriären blod och hjärna, ger luktstimuli upphov till mycket snabba reaktioner. Luktsignaler når hjärnan inom 150 till 200 millisekunder efter inandning genom näsan och en mängd biologiska reaktioner inträffar inom 2-3 minuter därefter. Jämfört med oralt intag där en aktiv substans behöver 30 till 60 minuter på sig att nå sitt mål, eller via huden vilket tar allt från minuter till timmar för att framkalla reaktion, är luktbanan överlägset snabbast.
Dofter och välbefinnande:

 

Genom en medveten användning av dofter, går det att uppnå verklig fysisk och psykisk förändring. Kontrollerad användning av eteriska oljor kan förbättra såväl välbefinnande som stämningsläge.

Dofter påverkar via det limbiska systemet det vegetativa nervsystemet och med det alla omedvetna processer som sinnesstämning, andning, blodcirkulation och matsmältning. Det limbiska systemet hör till den fylogenetiskt äldsta delen av hjärnan, som består av flera olika strukturer och svarar för ett stort antal interna funktioner som minne och inlärning samt homeostatiska mekanismer.

Genom att använda eteriska oljearomer i olika behandlingar, och i vardagen, går det att förbättra sitt allmänna välbefinnande på ett säkert och behagligt sätt.

AromaStick och smarta dofter

Liva upp sinnena med AromaStick. Att lukta på olika kombinationer av naturliga eteriska oljor kan förbättra såväl livskvalitet, välbefinnande som inre styrka. Blandningarna av eteriska oljor i våra AromaStick har utvecklats utifrån vetskapen att vissa föreningar i oljorna kan påverka de farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaperna hos varandra. Alla eteriska oljor som används i våra AromaStick har valts ut mot bakgrund av senaste forskningsrön och används för att skapa kombinationer för specifika indikationer. Här finns allt från blandningar som lyfter upp och inspirerar till blandningar som hjälper dig att koppla av eller bevara koncentrationen.


Varför använda AromaStick?

Våra AromaStick är innovativa, patentsökta inhalatorer fyllda med helt naturliga, vetenskapligt utvalda oljor utan artificiella tillsatser eller bärande oljor. Genom att inhalera dessa dofter får kroppen hjälp att stabilisera eventuella obalanser samt förbättra det allmänna välbefinnandet. Tre inhalationer under en tiominutersperiod är allt som krävs för att få effekt.

AromaStickens praktiska och diskreta storlek gör dem lätta att ta med sig överallt och att ha nära till hands för dagligt bruk. Våra unika AromaStick är lätta att använda och är skräddarsydda för den enskilde användaren. Ingen annan än användaren ska inhalera dofterna. AromaSticket håller i upp till 6 månader efter öppnandet.

Inhalatorerna är utformade för att sprida doften direkt i näsan utan att något går förlorat, vare sig i kvalitet eller kvantitet. Att tillföra doften via näsan har flera fördelar jämfört med andra användningsformer för dofter:

1) Antal och typ av luktreceptorer som aktiveras ökar ju fler molekyler som når luktfåran. Endast tio procent av den luft vi normalt andas in når luktfåran och luktreceptorernas säten. Om man i stället sprayar doften i luften kommer de doftmolekyler som verkligen når detta område att vara mycket färre. Med en inhalator kan man styra doftmolekyler i hög koncentration direkt till det område där de är verkningsfulla och därmed uppnå en mycket högre dos doftmolekyler. AromaSticket är faktiskt tre gånger effektivare än dofter som sprayas i luften.

2) Tillvänjning. Vid användning av inhalator utsätts användaren för doften under en mycket kort tid, vilket innebär att känsligheten och perceptionen, samt eventuella fysiologiska reaktioner på doften, inte avtar. Vid frekventare stimulering (dvs. med varje andetag under en viss period) minskar reaktionen på stimuli ända tills asymptomatiska nivåer uppnås. Ju mindre intensivt ett stimulus är desto snabbare verkar det. Detta leder till en minskad reaktionsnivå på detta stimulus, något som i synnerhet gäller dofter i omgivningsluften. Genom att tillföra en intensiv doft uppfattas varje inhalation som lika viktig och åtföljs av vederbörlig reaktion.

3) Genom användning av luktsystemet undviks direkt kontakt mellan oljorna och huden vilket minskar risken för kontaktallergier och systemisk exponering avsevärt.

Produkterna har stöd av oberoende studier som finns på AromaSticks webbplats. Två studier har även publicerats i fackgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Schneider, R. (2016) There Is Something in the Air: Testing the Efficacy of a new Olfactory Stress Relief Method (AromaStick®). Stress Health, 32: 411–426 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.2636/abstract

Schneider, R. (2016) Direct Application of Specially Formulated Scent Compositions (AromaStick®) Prolongs Attention and Enhances Visual Scanning Speed. Applied Cognitive Psychology 30(4): 650–654, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.3237/abstract
Våra AromaStick erbjuder omedelbar förbättring av ditt välbefinnande

Vi har utvecklat ett unikt sortiment inhalatorer för alla situationer i din vardag.

AromaStick Alert – bevarar lugnet och skärpan
Ingredienser: Pepparmyntsolja, rosmarinolja, kanelbarksolja

 

AromaStick Balance – hjälper dig att få balans

Ingredienser: Pepparmyntsolja, cypressolja, geraniumolja, ingefärsgräsolja

 

AromaStick Calm – håller dig lugn och samlad

Ingredienser: Bergamottolja, citronolja, cederträolja, muskatellsalviaolja, vetiverolja

 

AromaStick Dolo Mint – lindrar smärta

Ingredienser: Pepparmyntsolja, rosmarinolja, lavendelolja

 

AromaStick Energy – höjer energinivån

Ingredienser: Pepparmyntsolja, vetiverolja, enbärsolja, timjanolja

 

AromaStick Focus – vässar koncentrationen

Ingredienser: Citronolja, pepparmyntsolja, rosmarinolja, grapefruktolja, svartpepparolja, indisk basilikaolja

 

AromaStick Nasal Fresh – skyddar näsan och håller den fräsch

Ingredienser: Eukalyptusolja, pepparmyntsolja, timjanolja

 

AromaStick Relax – lindrar stress

Ingredienser: Lavendelolja, vetiverolja, mandarinolja

 

AromaStick Zero Cal – bidrar till viktminskning

Ingredienser: Grapefruktolja, pepparmyntsolja

 

Så här fungerar AromaStick
Vrid på locket till inhalatorn och avlägsna det. Håll inhalatorn cirka en centimeter under näsan och inhalera djupt genom ena näsborren medan du håller för den andra. Gör sedan likadant på andra sidan. Upprepa vid behov. Ett AromaStick bör lämpligen användas 6-8 gånger per dag.
En medveten, koncentrerad inhalation krävs för att en tillräcklig mängd doft ska transporteras till det område där lukten kan uppfattas. Det är därför bättre att göra en snabb och kraftfull inhalation än en långsam och utdragen.

Hur länge varar AromaStick?
AromaStick i oöppnad förpackning har en hållbarhet på 24 månader. Efter öppnandet håller de i 6 månader.

Hur ska AromaStick förvaras?
AromaStick ska lagras vid temperaturer under 25 °C.

Hur gammal måste man vara för att använda AromaStick?
AromaStick bör inte användas av barn under 6 år.

Är det säkert att använda AromaStick?
Vissa eteriska oljor kan orsaka allergiska reaktioner eller irritation om de kommer i kontakt med huden.

De oljor som används i ett AromaStick sitter i ett filter som inte kommer i kontakt med inhalatorns plasthölje. Detta hindrar oljan från att läcka ut och begränsar spridning av olja till plasten. AromaSticket går inte att ta isär varför blandningen eller filtret inte kan kommas åt eller sväljas.

Då vissa dofter är mycket intensiva är AromaSticken inte lämpliga för små barn eller gravida. Om du har epilepsi eller lider av något annat hälsotillstånd, rekommenderar vi att du rådfrågar läkare före användning.

Observera:
AromaSticken är helt naturliga produkter som syftar till att förbättra det personliga välbefinnandet och är inte avsedda för behandling av hälsoproblem eller sjukdomar. Om du inte känner dig frisk rekommenderar vi dig i stället att uppsöka läkare eller apotek.

 

[1] Chioca LR, Antunes VD, Ferro MM, Losso EM, Andreatini R. (2013). Anosmi (luktblindhet) försämrar inte den ångestdämpande effekten hos eterisk lavendelolja (inhalerad av möss). Life Sci. 30;92(20-21):971-5
Kagawa D, Jokura H, Ochiai R, Tokimitsu I, Tsubone H. Sedative effects of Cedrol inhalation and its mechanism of action. Jpn J Physiol 2003; 53: S327