Varför dofter?

Det mänskliga örat kan uppfatta omkring en halv miljon toner och ögat skilja på flera miljoner färger. Näsan kan däremot känna minst en biljon olika lukter, vilket slår övriga sinnen med hästlängder. Men inte nog med det. Luktreceptorer finns i sperma, ryggraden, njurarna, tarmen och huden, där deras förmåga att fånga upp lukter tycks ingå i en rad lokala aktiviteter.

Vi har som regel en hedonistisk syn på luktsinnet. Men, precis som för de flesta andra arter som är beroende av luktsinnet för att hitta mat, dvs. rovdjur och däggdjur, spelar dofter en viktig roll i våra liv. De kan påverka våra känslor, vårt omdöme, våra handlingar och vårt beteende samt utlösa mekanismer i hjärnan med biologiska effekter som följd. Detta gäller särskilt när dofter når hjärnan snabbt och i tillräcklig mängd. Känselcellerna i näsan omvandlar därefter en kemisk signal (molekylen) till en elektrisk signal (en nervimpuls) som vandrar längs luktnerven till hjärnan där den tolkas blixtsnabbt.

AromaStick har utvecklats med dofternas signalkraft i åtanke. När fysisk eller emotionell smärta når sinnet bär lidandet på alla de känslor och förnimmelser vi förknippar med upplevelsen. Dofter kan lugna oss emotionellt och få kroppen att slappna av för att tackla upplevelsen på ett bättre sätt.

Utöver de vedertagna beläggen för aromaterapins verkningskraft har vissa eteriska oljor, i flyktig form, en stark antimikrobiell effekt. Därmed är de perfekta att använda när man vill skydda näsan och hålla den fräsch. AromaSticken är därför intressanta komplement i sortiment med inriktning på förkylningslindring.

Om du vill veta mer om dofter och hur de påverkar kropp och själ, läs gärna ”Smart Scents – A guide to effective aromatherapy”.

 

Snabbhet

Dofter är oerhört snabba och påverkar oss fortare än en tallrik pasta förhöjer våra insulinnivåer eller ett preparat går från buken ut i blodet. Dofter når hjärnan på några millisekunder.

Tack vare sin hastighet är dofter idealiska för att lugna eller stimulera oss när snabba insatser krävs. Men dofter är också perfekta för att överbrygga perioden fram till att andra parallella behandlingar börjar verka.

Även om vi ofta inte kan kontrollera upplevelsen av fysisk eller emotionell smärta medvetet, så kan vi ändra vår tolkning för att påverka de känslor som kommer upp till ytan. Genom studier vet vi att dofter som används tillsammans med annan behandling förstärker effekten av den. I randomiserade, tvärvetenskapliga studier har försökspersoner uppgett att man upplever snabbare lättnad och förbättrat välmående jämfört med samma behandling utan AromaStick som komplement.

Funktionella dofter för alla dagar

Ibland behöver våra känslor lite extra omsorg. När det inträffar kan AromaStick göra underverk. Randomiserade och – i möjlig mån – placebokontrollerad forskning på AromaStick visar att varken noll kontroll (dvs. inte göra någonting), eller populära alternativa metoder, överträffar våra noggrant formulerade blandningar när det gäller att få kroppen att koppla av eller stimulera sinnet snabbare och effektivare.

Vidare visar laboratorietester (in-vitro) att de noggrant utvalda eteriska oljorna i AromaStick aktivt bekämpar mikroorganismer som kan påverka luftvägarna negativt. Tvärvetenskapliga studier visar också att smärtlindring kan bli effektivare med simultan användning av AromaStick. Eftersom eteriska oljor och deras dofter inte bara bidrar till upplevelsen av maten, utan även till bildandet av buksekret, så går det att påverka såväl aptit som matsmältning genom att sända signaler direkt till hjärnan.