Människan i Fokus

Märket med paret som omfamnar varandra symboliserar vad företaget Ingrid K står för.
Kramsymbol_grey1

Omtanke, möte mellan människor och respekt för allt levande.

Dessa tankar genomsyrar hela verksamheten från produktutveckling till mötet mellan terapeut och kund.

Genom att märka produkterna med symbolen visar vi att de är tillverkade under goda arbetsförhållan den med omtanke om både människa och miljö.